Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit

0
Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit
Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit

Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit

Directeuren Kinderhulp en Nibud benadrukken het belang van échte zomerpret voor kinderen die opgroeien in armoede

Kaatsheuvel, 10 juli 2018 – 50 grote rugzakken vól met zomerpret gingen vandaag de Efteling in. Hun nieuwe eigenaren: kinderen in de basisschoolleeftijd die opgroeien in armoede. In Nederland gaat dat om 1 op de 9 kinderen, dat zijn er 398.000 en 71% van hen gaat nooit op vakantie. Waar vrienden en buurtgenootjes in de zomer genieten van dagjes weg of fijne vakanties, is de vakantie voor hen verre van een feest. Er is geen geld. Soms zelfs niet voor een ijsje… Vandaag ontvingen 50, van de in totaal 2.000, kinderen een Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp. Een pakket boordevol zomeravonturen. De eer om ze uit te delen was natuurlijk aan Kinderhulp-directeur Jan Wezendonk en daar keken alle kinderen reikhalzend naar uit. Het feest was natuurlijk pas echt compleet toen zij alle 50 een heerlijke dag het park in mochten, samen met hun ouders en broers en zussen.

Grote vraag naar Zomerpretpakketten

Vorig jaar startte Nationaal Fonds Kinderhulp met het uitdelen van 300 Zomerpretpakketten. Dat was een enorm groot succes. Dus toen eerder dit jaar een prachtige bijdrage vanuit de VriendenLoterij werd toegezegd, werd voor deze zomer ingezet op maar liefst 2.000 rugzakken vol zomerpret. ‘Dat we dit jaar ook daadwerkelijk 2.000 pakketten uit kunnen delen is voor ons een absolute mijlpaal,’ vertelt Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp. “Ambitieus, maar helaas ook erg nodig,” vult Nibud-directeur Gerjoke Wilmink, hem aan. “Want ondanks dat de economie hoogtij viert, geven de uitkomsten van onze Vakantiegeldenquête aan dat een groter deel van de Nederlanders dan vorig jaar, vakantie te duur vindt en daarom niet gaat.’ Niet alleen dankzij de VriendenLoterij, maar ook dankzij vele donateurs, sponsoren en vrijwilligers konden er zoveel Zomerpretpakketten gevuld worden. Een Zomerpretpakket is een stevige rugzak boordevol leuke spullen; een waterpistool, een voetbal en alle benodigdheden voor een dagje waterpret, zoals een zwembril, bonnen voor zwemkleding, een badlaken én zonnebrand, maar ook stoepkrijt, spelletjes en boeken. En daar blijft het niet bij! Ook entreekaartjes, inclusief vervoer, voor een dagje Burgers Zoo, de bioscoop én de Efteling zitten er in. Aan alles is gedacht!

Kinderen met volwassen zorgen

Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak volwassen zorgen. En dat zou niet zo moeten zijn. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt deze kinderen. Bijvoorbeeld door een dagje uit in de zomervakantie mogelijk te maken of met een Zomerpretpakket. Daarmee kunnen ook deze kinderen delen in de vakantiepret, na de vakantie mooie vakantieverhalen op school vertellen en voelen ze zich niet meer buiten gesloten. Het zijn vaak de simpele dingen die een groot verschil. Denk aan zwemlessen, een fiets of een bijdrage aan een opleiding. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat ieder kind een mooie toekomst verdient.

Fotoherkenning nieuwe wapen in de strijd tegen plastic vervuiling

0
Fotoherkenning nieuwe wapen in de strijd tegen plastic vervuiling
Fotoherkenning nieuwe wapen in de strijd tegen plastic vervuiling

De Plastic Soup Surfer lanceert vrijdag 25 mei  ‘Pick Up 10’; een campagne die mensen activeert zwerfafval op te rapen en vast te leggen middels de innovatieve fotoherkenning van Google.

Revolutie in monitoring gemak

De fotoherkenningstechnologie van Google kan vanaf volgende week op foto’s van zwerfafval worden toegepast. Vanaf dan kan in een foto het merk, het materiaal en de vorm worden herkend van het zwerfafval. Deze data wordt opgeslagen tezamen met de locatie en de tijd. Dit betekent een revolutie in gebruiksgemak en monitoring. Doel is met de data beleidsmakers en de bedrijven waarvan de verpakking afkomstig is  letterlijk op de feiten te drukken. Er wordt meer verantwoordelijkheid en actie van hen geeist in de vorm van campagnes, betere ontwerpen en alternatieve materialen.

“Vanaf nu is zwerfafval-rapen geen symptoombestrijding meer maar een roep om verandering” – Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer)

‘Social picking’

De website PickUp10.org is zo ontwikkeld dat deze op een zeer laagdrempelige manier een breed publiek activeert tot het nemen van zwerfafval foto’s en het uitnodigen van hun vrienden. Oprapen, vastleggen en opruimen wordt leuk en sociaal acceptabel middels challenges, social-sharing en gamification. Het einddoel is opname van de gebruiker en zijn data in de al bestaande zwerfafval app Litterati.

De Pick Up 10 app is ontwikkeld in samenwerking met digitaal ontwerpbureau ‘Hike One!’ en frontend developers ‘De Voorhoede’.

National Geographic

Vrijwel tegelijkertijd met Pick Up 10 lanceert National Geographic deze juni de themamaand #stopmetplastic. De Plastic Soup Surfer is een van de drie ambassadeurs van deze campagne. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met National Geographic; middels het het ondersteunen van Pick Up 10 maar ook in het verzamelen van plastic zwerfflesjes voor het nieuw te bouwen Plastic Soup Surfboard.

Internationale uitrol Pick Up 10 met 3D geprint board

Pick Up 10 gebruikers worden opgeroepen de zwerfflesjes die ze oprapen in te leveren bij de Plastic Soup Surfer. Van deze flesjes zal hij een nieuw surfboard 3D Printen. Een bijzonder board bovendien: het geprinte board wordt een draagvleugel-SUP board. Het zogenaamde ‘Foil Suppen’ is een zeer nieuwe sport met nog zeer weinig beoefenaars. Het is een spectaculaire en magische ogende manier van ‘vliegen’ boven het water. Op dit board zal de Plastic Soup Surfer een recordpoging ondernemen.

Deze expeditie zal de aftrap vormen van een internationale estafette waarbij het 3D geprinte board wordt doorgegeven aan internationale surfers die eveneens een expeditie zullen ondernemen op dit Plastic Soup Board. De call to action is telkens het zelfde: Pick Up 10.

Alle door de gebruikers ingezamelde flesjes kunnen speciaal op 24 juni tijdens de door National Geographic georganiseerde Beach CleanUp worden afgegeven aan de Plastic Soup Surfer   

Partners: 10XL 3D printing, Starboard SUP windsurfing

———-

DATA IS POWER!

Wat we doen met de Pick Up 10 foto’s:

Raap op, leg vast ruim op:

ONZE DOELEN:

Vanaf 10.000 Pics

Lopen we binnen bij levensmiddelen multinationals als Unilever en eisen we betere anti-zwerfafval ontwerpen en anti-zwerfafval campagnes.

Vanaf 100.000 Pics

Lopen we binnen bij internationale frisdrank-maatschappijen en supermarkten en eisen we medewerking bij het uitrollen van statiegeld systemen in Europa en daarbuiten.

Vanaf 1.000.000 Pics

Lopen we binnen bij  levensmiddelen multinationals als Unilever en eisen we dat ze afval-management systemen faciliteren in ontwikkelingslanden 

*Hoe komen we de bestuurskamers binnen? Door onze deurwaarders. Deze kloppen aan met het juridische ‘desbewustheidsexploot’. Er staan er inmiddels weer 10 klaar. 

——–

Documentaire door Eelke Dekker

Na het succes van de vorige documentaire ‘From Source to Sea’ (deze wordt 4 juni vertoond bij  National Geographic en op 5 juni bij de Verenigde Naties in Geneve) zal filmmaker Eelke Dekker ook deze campagne met zijn camera volgen.

Samenwerking Litterati, Google Zwerfinator

Dat ‘machine learning’ van Google nu toegepast kan worden op zwerfafval is het gevolg van de gecategoriseerde data van full-time afvalraper Dirk ‘Zwerfinator’ Groot. Zijn samenwerking met Google NL  (Louwres Boonstra) en Litterati (Dick Ayres) waren de aanleiding voor de Plastic Soup Surfer om Pick Up 10 te beginnen. Pick Up 10 is het voorportaal -de trechter – die gebruikers zo soepel mogelijk moet inleiden tot het gebruik van de app Litterati en de community van de Plastic Soup Surfer daarbinnen.

——-

PLASTIC SOUP SURFER TEAM:

Merijn Tinga – Plastic Soup Surfer, Kunstenaar, Bioloog, Surfer

Eelke Dekker – Film- en animatie maker, surfer

Martine Eyzenga – Grafisch Ontwerper en Communicatie, duiker

Kim van den Anker – Programmeur en Communicatie

Dalinde Theunissen – Analyser researcher

Video: youtu.be/MD76D4KllLI

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

0
VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk
VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

Grootste kans op maatwerk bij banken

Amersfoort, 13 maart 2018 – Slechts 10 van de 23 door Vereniging Eigen Huis onderzochte geldverstrekkers bieden hun klanten actief maatwerk hypotheek oplossingen aan. Opvallend genoeg zijn dit vooral banken. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers op de hypotheekmarkt laten het veelal bewust afweten om maatwerkhypotheken aan te bieden. Hierdoor kunnen veel mensen die niet in een standaard profiel passen daar ook geen hypotheek afsluiten.

Nog steeds te weinig maatwerkhypotheken

Vereniging Eigen Huis onderzocht of geldverstrekkers als banken, verzekeraars en nieuwkomers op de hypotheekmarkt gebruik maken van de mogelijkheden om verantwoord maatwerk aan te bieden. Medio vorig jaar heeft het Platform Maatwerk voor hypotheekverstrekking* hiervoor een aantal oplossingen aangedragen. ‘Bij veel geldverstrekkers ontbreekt het nog steeds aan concrete en voorspelbare invulling van maatwerk. Daardoor is de kans groot dat klanten met een afwijkend profiel bot vangen als zij een hypotheek aanvragen om een huis te kunnen kopen’, aldus Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Nauwelijks maatwerk voor senioren en starters

Met name voor senioren en koopstarters lopen tegen belemmeringen aan door gebrek aan maatwerk. Zij krijgen geen passende hypotheek, terwijl dat in hun financiële situatie vaak wel verantwoord is. Bij senioren gaat het bijvoorbeeld om huiseigenaren die verhuizen naar een woning met lagere hypotheeklasten of om mensen die eerder stoppen met werken, waardoor een AOW-gat ontstaat. Ook als voldoende eigen middelen aanwezig zijn, kan geen nieuwe hypotheek worden afgesloten.

Bij koopstarters gaat het vaak om de beoordeling van flexibele arbeidscontracten en het bestendig inkomen.

Nieuwkomers willen alleen standaardhypotheken verstrekken

Uit het onderzoek blijkt dat een vijftal geldverstrekkers (Argenta, BijBouwe, Merius, Moneyou en vooralsnog NIBC) geen hypotheken aanbiedt aan mensen die niet aan de standaard inkomensnormen voldoen. Een van deze partijen zegt daarover: ‘Wij willen de kosten laag houden met aantrekkelijke productvoorwaarden en een scherpe rente, in combinatie met een snel, voorspelbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd acceptieproces’.

Een achttal geldverstrekkers (ASR, Lloyds Bank, Aegon, Centraal Beheer, Venn Hypotheken, Delta Lloyd, Woonfonds en vooralsnog MUNT) neemt geen voorwaarden op voor maatwerk in het kredietbeleid. Maatwerk is alleen mogelijk als een aanvraag tijdens het acceptatieproces toch niet blijkt te passen binnen de reguliere normen.

Maatwerkinformatie kan veel beter

Tien hypotheekaanbieders bieden wel maatwerkhypotheken aan, maar de informatie die zij daarover verstrekken is vaak vaag en weinig concreet, vindt Vereniging Eigen Huis. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan daarmee niet vaststellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft. Door deze onzekerheid zullen adviseurs klanten niet kunnen helpen, of hen onnodig op kosten jagen als de aanvraag met verschillende hypotheekaanbieders moet worden besproken.

ING is een positieve uitzondering en biedt een concreet kader voor maatwerk. Als er bij de klant bijvoorbeeld sprake is van een inkomensterugval voor de pensioendatum van maximaal vier jaar, dan kan deze periode worden overbrugd met eigen vermogen. Veel andere hypotheekaanbieders willen in dit scenario alleen het inkomen, en niet het vermogen van de klant meerekenen.

* Platform Maatwerk: om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het Platform Maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel.

GGN versterkt marktpositie door overname Invoned

0
GGN versterkt marktpositie door overname Invoned
GGN versterkt marktpositie door overname Invoned

GGN maakt vandaag de overname van Invoned bekend en zet hiermee een grote stap om haar marktpositie verder te verstevigen.

Door naast het bestaande productaanbod ook de markt van belastingvorderingen verder te betreden, zoekt GGN de verbreding. Met de landelijke dekking die GGN met haar deurwaardersnetwerk biedt en de efficiënte processen die Invoned heeft voor het behandelen van belastingvorderingen, wordt een unieke combinatie gecreëerd.

GGN en Invoned: unieke en sterke combinatie

Martin van Loon, CEO GGN: ‘Met deze overname zetten wij een belangrijke stap in het verder versterken van onze positie als marktleider in de markt van incasso- en deurwaardersdiensten. Invoned is de nummer 2 in de wereld van belastingvorderingen en is dé invorderingsexpert van Nederland. Door het bundelen van krachten creëren we een unieke combinatie: Invoned met een bestaande marktpositie en bewezen dienstverlening in fiscale vorderingen en GGN met een landelijk solide basis. Dat biedt perspectief voor verdere groei.’

John Scholten, directeur Invoned: ‘Invoned heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Daarbij is de behoefte ontstaan aan een stevige partner, om zo te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en meer gespecialiseerde vraag naar invorderings-en incassowerkzaamheden. Door het samengaan met GGN ontstaat er een perfecte landelijke dekking van deurwaarders en komt een organisatie tot stand die, in de lokale belastingwereld, in staat én wettelijk bevoegd is alle voorkomende invorderings-en incassowerkzaamheden uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld de invordering van alle voorkomende lokale belastingen, terugvordering én verhaal ingevolge de Participatiewet en de WMO, alsmede de incasso van overige private vorderingen in het publieke domein. Dé basis voor een sterke marktpositie.’

Sociaal én financieel rendement

Het bundelen van de krachten gaat GGN ook helpen bij haar missie om meer mens-verantwoord te incasseren. Afgelopen anderhalf jaar is daar al een belangrijk verschil gemaakt. Onder meer door verdere digitalisering en automatisering, waarbij krachtige technieken als Artificial Intelligence, datadriven denken en datamining in combinatie met de ‘menselijke maat’ zorgen voor een hoger sociaal en financieel rendement. Natuurlijk is financieel rendement voor klanten belangrijk, maar gelukkig wensen zij ook steeds vaker een mens- en debiteurgerichte aanpak. Dat betekent zoveel mogelijk op maat én met oprechte aandacht. Want aandacht loont.

Over GGN

Met 14 eigen incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren verspreid over het land en 1.000 medewerkers, onder wie 100 gerechtsdeurwaarders, 400 incassospecialisten en 35 juristen, is GGN de grootste gerechtsdeurwaarder- en incasso organisatie van Nederland. De marktleider loopt voorop als het gaat om innovaties en digitalisering.

GGN biedt organisaties alle diensten die nodig zijn om rekeningen betaald te krijgen. Van acceptatie, facturatie, debiteurenbeheer tot en met minnelijke en gerechtelijke incasso. Bij alles wat we doen maken we effectief gebruik van kennis van debiteuren en hun betaalgedrag waarbij sociaal en financieel rendement samenkomen. GGN, aandacht loont.

We.Stream lanceert veilige mobiele WiFi-hotspot tijdens CES 2018

0
We.Stream lanceert veilige mobiele WiFi-hotspot tijdens CES 2018
We.Stream lanceert veilige mobiele WiFi-hotspot tijdens CES 2018

Mobiele data-aanbieder Mondicon lanceert op 9 januari 2018 tijdens ‘s werelds grootste techbeurs CES in Las Vegas een nieuw product: We.Stream.

We.Stream is een veilige mobiele WiFi-hotspot, voorzien van ingebouwde Cloud-SIM technologie. Hierdoor kunnen gebruikers veilig en onbeperkt internetten in meer dan 100 landen wereldwijd (waaronder China, Verenigde Staten, Australië en Europa).

We.Stream is dankzij het innovatieve karakter geselecteerd om deel uit te maken van de Nederlandse StartupDelta delegatie onder leiding van Prins Constantijn. Het Holland Paviljoen neemt een prominente plek in op Eureka Park, de plek waar tijdens CES de laatste innovaties en technologieën worden gepresenteerd.

Jurgen ter Hoeve (CCO) vertelt meer over het te lanceren product: “We.Stream richt zich op intercontinentale reizigers, multinationals en resellers. Het gebruik van internet op een smartphone, tablet of laptop in andere continenten, is door de hoge roamingkosten meestal erg duur. Veel mensen maken daarom in het buitenland gebruik van publieke WiFi-hotspots. Maar het verbinden met publieke WiFi-netwerken is zeer riskant. Ze worden vaak door hackers gebruikt om informatie te onderscheppen. We.Stream biedt hiervoor de oplossing. Reizigers hebben met We.Stream altijd en overal een eigen veilige en betaalbare WiFi-hotspot op zak.”

Ingebouwde security-laag en gebruik van eigen simkaarten

We.Stream is voorzien van een ingebouwde security-oplossing, waardoor zakelijke gebruikers overal ter wereld veilig kunnen internetten. Joachim de Wild (CTO) licht dit aspect verder toe: “Met de mogelijkheid om directe peer-to-peer VPN tunnels vanaf de We.Stream op te zetten, wekken we momenteel veel interesse bij grote multinationals. Zij krijgen met onze oplossing letterlijk alle tools in handen om een veilige tunnel op te bouwen tussen het apparaat en het eigen corporate netwerk. Hierdoor fungeert We.Stream als een veilige hub waarmee medewerkers op iedere plek ter wereld kunnen connecteren met het bedrijfsnetwerk en het internet.”

Het device heeft de afmeting van een smartphone en een accu die tot 15 uur mee gaat. We.Stream kan tevens als powerbank fungeren zodat smartphones en tablets veilig kunnen worden opgeladen. Daarnaast biedt de mobiele WiFi hotspot twee vrije SIM-slots voor fysieke simkaarten. Het staat de gebruiker dus vrij om, indien gewenst, naast de ingebouwde Cloud SIM ook eigen simkaarten te gebruiken.

Onbeperkt Internet in meer dan 100 landen

Bij de eenmalige aanschaf van het apparaat à € 149,- (excl. BTW) is standaard een 2 GB databundel inbegrepen die in meer dan 100 landen gebruikt kan worden. De klant kan vervolgens met één klik via het touchscreen van de We.Stream additionele databundels van 2, 5 of 10 GB aanschaffen. Alle bundels zijn 30 dagen geldig en kunnen dankzij de ingebouwde Cloud SIM in meer dan 100 landen wereldwijd gebruikt worden. Voor frequente reizigers biedt We.Stream ook een jaar lang wereldwijd onbeperkt internet aan voor een eenmalig bedrag van € 249,-. Alle databundels zijn eenvoudig bij te bestellen via het touchscreen van het apparaat en komen na betaling middels creditcard of PayPal account direct beschikbaar.

“Een Nederlandse gebruiker die veelvuldig reist en een jaar lang iedere maand 2GB aan data verbruikt in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten betaalt bij We.Stream slechts €398,- eenmalig (aanschaf apparaat à € 149 + een jaar lang onbeperkt internet à € 249). Voor hetzelfde verbruik betaalt een klant bij zijn eigen mobiele provider duizenden euro’s. Wereldreizigers kunnen met We.Stream dus flink besparen op data roaming kosten en zullen het device al binnen één buitenlandse trip terugverdienen”, stelt Ter Hoeve.

Actie nodig om mensen met psychische problemen thuis te laten wonen

0
Actie nodig om mensen met psychische problemen thuis te laten wonen
Actie nodig om mensen met psychische problemen thuis te laten wonen

Uit een verkenning van APE, advies en onderzoeksbureau, blijkt dat de gemeenten de komende jaren grote investeringen te wachten staan als gevolg van de ambulantisering van de ggz. Ruim 35.000 mensen met een psychische aandoening die nu beschermd wonen of op de wachtlijst staan gaan zo zelfstandig mogelijk wonen in de wijk. De traditionele vormen van opvang en beschermd wonen worden afgebouwd. Er zijn 10.000 extra (kleine) woningen nodig. Al deze toekomstige huurders hebben begeleiding nodig en moeten kunnen meedoen in de maatschappij. De kosten die gemoeid zijn met die operatie komen vooral bij gemeenten. Baten komen vooral terecht bij zorgverzekeraars die minder ggz bedden hoeven te financieren.

 De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen en maatschappelijke opvang om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

Het economisch onderzoekbureau APE voerde in opdracht van de brancheverenigingen Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland een verkenning uit naar de investeringsopgave die nodig is voor het realiseren van ‘een beschermd thuis’. Met deze verkenning willen de brancheverenigingen duidelijk maken welke typen kosten te verwachten zijn om mensen met een psychische aandoening zelfstandig in de wijk te laten wonen.

Uit de verkenning blijkt dat investeringen in passende huisvesting, langdurige begeleiding, hulp bij het vinden van werk en dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigen aanvankelijk hogere kosten met zich meebrengen. In gemeenten is op dit moment nog onvoldoende sprake van een infrastructuur die een ‘beschermd thuis’ mogelijk maakt. Van de kosten voor deze doelgroep komt circa 90% voor rekening van gemeenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet) en circa 10% voor rekening van de zorgverzekeraars. Na verloop van een aantal jaren is te verwachten dat de kosten voor intramurale woonvormen, behandeling in de ggz, individuele begeleiding aan huis zullen afnemen door de inzet van flexibel op en af te schalen ondersteuning en zorg aan huis. Inzet van ervaringsdeskundigen is daarvan een voorbeeld. Op langere termijn zou naar schatting ca. € 18.000 per ervaringsdeskundige netto bespaard kunnen worden. De besparing wordt gerealiseerd door doorstroom van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding en door doorstroom naar werk.

De branches roepen het kabinet op om samen met gemeenten en verzekeraars meerjarige afspraken  te maken over investeringen op het gebied van onder meer passende huisvesting, ambulante zorg en ondersteuning, inzet van ervaringsdeskundigen, schuldhulp, inkomen en werk en borging van kwaliteit. Regionale cijfers over kosten en baten moeten verzameld gaan worden om een uitvoeringsplan te kunnen maken. Een reële verdeling van kosten tussen financiers is noodzakelijk om mensen vaker zelfstandig thuis te laten wonen. Hiervoor zijn afspraken nodig voor de komende 10 jaar tussen Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Voor de initiële  investeringsopgave verdienen gemeenten steun vanuit de begrotingen van de relevante ministeries: Wonen en Bouwen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid.

Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

0
Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen
Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Humanistische Partij Nederland in actie

De Humanistische Partij Nederland wil een moderne economische samenleving

BUNNIK, 20171205 — De Humanistische Partij Nederland gaat meedoen met de verkiezingen van de Gemeenteraden in Nederland. De Humanistische Partij – georganiseerd in de Humanistische Beweging is geinspireerd op het manifest van Raoul Martinez ‘Hoe vrij zijn wij?’,  en de aanbevelingen die hij in dat boek verwoordt.

In een moderne wereld zoals Nederland is behoren geen economische en machtsverhoudingen te zijn die nog stammen uit de middeleeuwen. Ook het denken van politici ambtenaren en beleidsmakers stamt allemaal nog uit de middeleeuwen en regententijd. Daar moeten we vanaf! Wij willen slimme investeringen in zorg, eerlijke verdeling van de economie.beter onderwijs. Basisinkomen van 1500 euro per maand netto voor mensen met een uitkering.

Het NIBUD heeft berekend dat de jaarlijkse kosten van de schuldenproblematiek 11 miljard euro bedragen. Er is dus bij alle partijen een groot belang om problematische schulden te voorkomen.

Van de 7 miljoen huishoudens in Nederland moeten er 221.000 langer dan vier jaar rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Dit aantal is in 2015 toegenomen. Daarnaast lopen 626.000 huishoudens een risico op armoede. Dat blijkt uit cijfers die het CBS op 8 februari 2017 publiceerde.

Het hebben van problematische schulden is geen monopolie van huishoudens met een laag inkomen. Uit onderzoek van het Panteia blijkt dat 30% van de Nederlandse huishoudens te kampen heeft met betalingsachterstanden.

Als mensen geconfronteerd worden met een scheiding of ontslag kunnen ook mensen met een midden of een hoger inkomen te maken krijgen met problematische schulden. Dat laat onverlet dat een groot deel van de mensen dat zich meldt bij de schuldhulpverlening moet rondkomen van een minimuminkomen. Sinds 2011 is het percentage ontvangers van schuldhulpverlening met een inkomen tot modaal gestegen van 74% tot 87%.

Uit de minima-effect rapportage gemeente Den Haag 2015 van het NIBUD blijkt dat diverse typen huishoudens domweg onvoldoende inkomen hebben om rond te komen. In Den Haag komt een paar op het minimum (zonder kinderen), na gebruik te maken van de gemeentelijke financiële ondersteuning, € 66,- per maand tekort. Een paar op het minimum, met twee kinderen van 3 en 5, komt € 60 tekort. Een paar op het minimum, met kinderen van 12 en 14 jaar, komt zelfs € 174 per maand te kort om alle uitgaven te doen die het NIBUD als norm hanteert. Het hoogste tekort is een paar met een inkomen van 120% van het minimum met twee kinderen van 12 en 14. Zo’n huishouden komt € 183,- tekort.

In verschillende verdragen is terug te zien dat armoede en mensenrechten met elkaar zijn verbonden. In artikel 11 van het Internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) staat dat iedereen recht heeft op een behoorlijke levensstandaard. Ook heeft iedereen recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit is vastgelegd in artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest (ESH). Volgens dit artikel moeten landen ervoor zorgen dat mensen in een situatie van sociale uitsluiting of armoede, toegang hebben tot werk, woning, onderwijs, cultuur en sociale en medische bijstand. Dit geldt ook voor mensen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.

Armoede is dus niet alleen een tekort aan geld. In armoede leven kan slecht zijn voor de gezondheid. Mensen met een laag inkomen hebben vaker problemen met hun gezondheid. Maar ook andersom: mensen met gezondheidsproblemen hebben een groter risico om in armoede terecht te komen.

Inwoners van Overvecht maken de hoogste zorgkosten van Nederland: 2571 euro per persoon per jaar. Dat is 25 procent meer dan mensen van dezelfde leeftijd in de rest van Nederland.

Niet alleen gemeten over alle drie de jaren, maar ook in 2013 is Overvecht het gebied met relatief de hoogste zorgkosten. Mensen hebben er relatief vaak last van chronische ziektes, zoals diabetes en COPD, en psychische aandoeningen.

Raadslid Bouchra Dibi is al tien jaar lang welzijnswerker. Armoede en sociale problemen zijn belangrijke oorzaken van de slechte gezondheid van de inwoners van Overvecht. Die leiden ertoe dat mensen er een ongezonde levensstijl op na houden.

“Mensen zijn vooral bezig met overleven”, zegt Dibi. “Hoe los ik mijn schulden op? Hoe zorg ik dat mijn verslaafde zoon hulp krijgt, of hulp bij depressie? De gezondheid komt dan onderaan,” zegt ze tegen RTL. Achterstandswijken hebben de meeste zorgkosten, samenhangend met armoede en schulden problemen.

De Humanistische Partij Nederland wil.

Versteviging van het Midden en Kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel, middels subsidies en startersleningen en garanties. Dit levert banen op die we nodig hebben. Een invesering jaarlijks van 10 miljard voor de kleine ondernemers en lokale initiatieven.

Geen gijzelingen meer van mensen die hun verkeersboetes niet kunnen betalen.    Dit levert een besparing op van 1 miljard aan kosten voor de belastingbetaler.

Investering van 20 miljard in ontwikkelingshulp jaarlijks. Dit levert de belastingbetaler jaarlijks een besparing op van 50 miljard aan opvangkosten van economisch vluchtelingen

Investering van 1 miljard aan opsporing van belastingontduiking van de 200.000 rijkste Nederlanders hetgeen een besparing van 10 miljard per jaar betekent voor de normale belastingbetaler.

Afschaffing van de subsidie op hypotheken, de woningaftrek, hetgeen een jaarlijkse besparting oplevert van 11 miljard voor de normale belastingbetaler. Bijkomend voordeel is dat de prijzen van de woningen betaalbaar worden voor starters.

Investering van 1 miljard per jaar aan schuldenpreventie en afschaffing van incasso wetgeving.  De opbrengst voor de belastingbetaler wordt dan 11 miljard per jaar. Er wordt dan bespaart op de kosten van nazorg schulden, huisuitzettingen, per jaar 10.000 en 19.000 vonissen van de kantonrechter.

Vereenvoudiging van de bureaucratische voorschriften en  afschaffing van de ijzeren driehoek die de belastingbetaler jaarlijks  90 miljard kosten, Dit kan worden teruggebarcht naar een de zodat de opbrengt voor de normale belastingbetaler neerkomt op 60 miljard.

Armoede levert stress op. Stress maakt dat mensen een beroep doen op de zorg. Achterstandswijken hebben de grootste zorgkosten, Als we armoede goed bestrijden levert dat de normale premiebetaler een besparing op van 46 miljard per jaar aan zorgkosten.

Daardoor kan er exyra worden geinvesteerd in:

Zorg en thuiszorg       10 miljard

Onderwijs                  10 miljard

Politie                         10 miljard

Defensie                      10 miljard

Sociale cohesie          10 miljard

Sociale woningbouw       10 miljard

Cultuur                         10 miljard

Basisinkomen            10 miljard

Midden en Kleinbedrijf    10 miljard

Informatie voor mensen die lid willen worden  op website http://www.humaanlokaal.be  en http://www.humanistische-partij-nederland.nl    aanmelden via de site http://www.webshop-humanistische-services.nl

VEH: afschaffen wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk

0
VEH: afschaffen wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk
VEH: afschaffen wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk

VEH: afschaffen wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk

Amersfoort, 31 oktober 2017 – Huiseigenaren vinden het regeringsvoornemen om de wet Hillen af te schaffen overhaast, onfatsoenlijk en een straf voor goed gedrag. Veel mensen zien het als een bewijs van een onbetrouwbare overheid. Vereniging Eigen Huis roept Kamerleden in een brief op om wet Hillen te behouden.

Vereniging Eigen Huis pleit er voor om de effecten van een belastingwijziging in een bredere context te beschouwen, in relatie tot pensioenen en zorg. Dat kan bij een debat over de fiscale behandeling van de eigen woning, dat voor 2020 op de agenda staat.

Peiling onder huiseigenaren

Vereniging Eigen Huis heeft een representatieve peiling gehouden onder 1.723 van haar 750.000 leden. Hieruit blijkt dat 70% negatief staat tegenover het afschaffen van de wet Hillen. De hoogte van het inkomen, leeftijd en stemgedrag maakt daarbij nauwelijks een verschil. Deze ingreep wordt gezien als aantoonbaar onbetrouwbaar overheidsgedrag en maakt mensen ronduit boos:

“Dit is kiezersbedrog, eerst stimuleert de regering aflossen en vervolgens wordt degene die braaf aflost, en met name de ouderen met een (bijna) afgeloste woning gepakt.”

“De burger wordt continu door de overheid misleid. Eerst wordt er op aangedrongen om hypotheken zo snel mogelijk af te lossen. En nu worden de goedgelovige burgers door die zelfde overheid op een schandalige manier geplukt.”

“Aflosboete is schandelijk. Met mijn hypotheekplanning altijd rekening gehouden met het niet meer betalen van EW forfait (wet Hillen).”

Onjuiste voorstelling

Het nieuwe kabinet gebruikt een aantal onjuiste of onterechte argumenten om de wet Hillen per 2019 af te bouwen.

-De veronderstelling dat huiseigenaren hun hypotheek toch al verplicht aflossen is onjuist. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten. Op dit moment is nog 55% van de totale hypotheekschuld tot het einde van het contract aflossingsvrij. Veel van deze huiseigenaren zullen niet meer gestimuleerd worden om hun hypotheek versneld af te lossen, voor sommigen zal het zelfs een rem zijn om dat te doen.

-Met name ouderen met een beperkt pensioen krijgen er vanaf 2019 door toenemende lastenverzwaring een groeiend financieel probleem bij. Dit staat haaks op het beleid om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

-Het CPB en NIBUD schetsen ten onrechte een bescheiden nadelig effect van de maatregel. Maar zij kijken alleen naar de effecten in de kabinetsperiode van 4 jaar, waarbinnen de afschaffing dan nog maar 2 jaar meeloopt. Daarna loopt de lastenverzwaring gedurende 28 jaar verder op tot 1 miljard euro per jaar.

-Het is tegenstrijdig dat huiseigenaren worden aangemoedigd om af te lossen, terwijl een fiscaal voordeel voor dit goede gedrag verandert in een belastingheffing.


Wet Hillen

Sinds 2005 bepaalt de wet Hillen dat mensen zonder hypotheekschuld geen belasting betalen over het eigenwoningforfait. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze fiscale beloning op het aflossen van de hypotheek vanaf 2019 geleidelijk wordt afgeschaft. Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten hierdoor toch weer belasting over de waarde van hun woning gaan betalen.

VEH: Geen loonstijging, dan volgend jaar vaak minder hypotheek

0
VEH: Geen loonstijging, dan volgend jaar vaak minder hypotheek
VEH: Geen loonstijging, dan volgend jaar vaak minder hypotheek

VEH: Geen loonstijging, dan volgend jaar vaak minder hypotheek

Amersfoort, 20 oktober 2017

Huizenzoekers die geen loonstijging verwachten kunnen volgend jaar soms duizenden euro’s minder hypotheek krijgen om een huis te kopen. Dit blijkt uit berekeningen die Vereniging Eigen Huis heeft gemaakt op basis van de Nibud-leennormen 2018 die vandaag door demissionair minister Plasterk aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Mensen die maximaal moeten lenen om een huis te kunnen kopen en geen loonstijging verwachten doen er verstandig aan om te zorgen dat zij nog dit jaar een bindende hypotheekofferte van hun geldverstrekker ontvangen.

Minder hypotheek bij gelijkblijvend inkomen

Huizenkopers kunnen volgend jaar ongeveer hetzelfde lenen als in 2017. Voor een aantal groepen zijn de effecten groter: tweeverdieners met een hoog inkomen gaan er op vooruit en huishoudens zonder loonstijging komen er vaak slechter van af. In de brief van minister Plasterk worden de negatieve effecten van de nieuwe hypotheeknormen bij een gelijkblijvend inkomen niet vermeld.

Volgend jaar daalt ook de maximum hypotheek tot 100% van de woningwaarde. Dit jaar kan nog 101% worden geleend. Enig eigen geld is dus onmisbaar om de overdrachtsbelasting, hypotheekadviseur, taxateur, notaris en de verhuizers mee te betalen

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners geldt dat een groter deel van het tweede inkomen vanaf 2016 stapsgewijs wordt meegerekend bij het bepalen van de maximale hypotheek. In 2018 wordt het laagste inkomen voor 70 procent meegeteld, dit jaar was dat nog voor 60 procent. Voor mensen met lagere- en middeninkomens wordt dit voordeel echter (deels) teniet gedaan door de strengere leennormen. Hierdoor kan het maximum hypotheekbedrag volgend jaar toch afnemen.

Rekenvoorbeeld tweeverdieners

Hasnah en Michel zijn op zoek naar een nieuwe woning. Hasnah heeft een bruto jaarinkomen van

€ 32.000 en Michel verdient € 16.000. Bij een hypotheekrente van 2,1% kunnen zij in 2017 maximaal € 224.215 lenen. Op basis van de leennormen voor 2018 daalt hun maximale hypotheekbedrag naar € 213.538. Dat is € 10.677 minder.

Rekenvoorbeeld alleenstaande

Pim is alleenstaand, verdient € 35.000 per jaar en is op zoek naar een huis. Bij een hypotheekrente van 2,1%, kan hij in 2017 een bedrag van € 163.490 lenen. In 2018 is het leenbedrag €155.705. Pim kan volgend jaar dus € 7.785 minder lenen.

 

Inspecties: eerder starten met zorg en (schuld)hulp in vrouwenopvang

0
Inspecties: eerder starten met zorg en (schuld)hulp in vrouwenopvang
Inspecties: eerder starten met zorg en (schuld)hulp in vrouwenopvang

De vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd onderzochten de veiligheid van vrouwen en kinderen na het verlaten van de vrouwenopvang. Bijna vierduizend kinderen en hun moeders verblijven elk jaar wegens huiselijk geweld en fysieke onveiligheid in de vrouwenopvang. Vrouwen en kinderen die na de opvang naar een andere regio verhuizen lopen het grootste risico om uit beeld te raken en opnieuw in de problemen te komen. Daarom moet (vervolg)hulpverlening worden ingezet voordat moeder en kind de opvang verlaten. Gemeenten en wijkteams spelen daarbij een cruciale rol.

  

In het vandaag gepubliceerde rapport ‘Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?’ stellen de inspecties dat continuïteit in zorg van groot belang is voor deze kwetsbare moeders en kinderen, zeker als zij weer zelfstandig gaan wonen. De inspecties vinden het belangrijk dat organisaties en gemeenten ervoor zorgen dat voor de moeders en kinderen de drempel om hulp in te schakelen zo laag mogelijk is, zodat geen vertraging in zorg en ondersteuning optreedt. Zowel waar dit gaat over het verkrijgen van een inkomen als de inzet van (specialistische) hulp.

De vrouwenopvang omarmt de aanbevelingen van de inspecties en wil meewerken aan de uitvoering daarvan.  Het gaat om een sluitende keten vanaf het begin tot aan einde hulpverlening. Voor de vrouwenopvang is daarom een optimale relatie met Veilig Thuis en onder meer de wijkteams van groot belang.  Er is verduidelijking nodig wie de verantwoordelijkheid voor een cliënt op zich neemt en weer overdraagt. Gemeenten kunnen vanuit hun rol organisaties faciliteren en stimuleren om zorg en ondersteuning beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook kunnen zij procedures over aanvragen van uitkeringen (bij verhuizing naar een andere gemeente) verbeteren en daarvoor gebruikmaken van SUWI-net en de mogelijkheden van maatwerk rondom uitkeringsverstrekking benutten. Maar ook kunnen gemeenten ervoor zorgen dat er minder vertraging optreedt bij het inzetten van (gespecialiseerde) jeugdhulp, schuldhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, zegt hierover: “De instellingen voor vrouwenopvang zijn actief om hun kennis op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld over te dragen aan organisaties in de wijk, zoals wijkteams, scholen en woningcorporaties. Om veiligheid en continuïteit van zorg te waarborgen nadat een gezin weer in een eigen woning gaat wonen, is het van groot belang dat alle partijen tijdig op de hoogte zijn van risico’s die zich kunnen voordoen bij deze kwetsbare gezinnen.”

  

Laatste Berichten