C-D

Calculatiekartel
CAO
Capaciteitsaspect van investeringen
Cascoverzekering
Categoriale inkomensverdeling
CBS
Centraal Akkoord
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal geleide economie
Centraal Planbureau
Centrale bank van Nederland
Centrale overheid
Centrum voor Werk en Inkomen
Ceteris paribus
Chartaal geld
Circulatiebank
Coase-theorema
Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve goederen
Collectieve lasten
Collectieve lastendruk
Collectieve sector
Collectieve vraag
Collectieve vraaglijn
Colportagewet
Commanditaire vennootschap
Commerciele organisatie
Commitment
Comparatieve kostenverschillen
Comparatieve kostenwet
Complementaire goederen
Concentratiebeweging
Concentratiegraad
Concentratielanden
Concern
Concrete markt
Concurrentieafspraak
Concurrentiebeding
Conditiekartel
Conjuncturele ontwikkeling
Conjuncturele werkloosheid
Conjunctuur
Conjunctuur- en structuurbeleid
Conjunctuurbeweging
Conjunctuur
cyclus
Conjunctuurgolf
Conjunctuurindicator
Conjunctuurwerkloosheid
Consumentenbeleid
Consumentenorganisaties
Consumentenprijsindex
Consumentenrecht
Consumeren
Consumptiefunctie
Consumptiegoederen
Consumptieprijsindex
Consumptievergelijking
Contingent
Contingenteringskartel
Contingentie
Contract
Contractloon
Convenant
Convergentiecriteria
Convertibele valuta
Cost push
Couponrendement
Couponrente
CPB
Crediteuren
Creditrekening
Crisis
Cutthroat competition
CWI
Cyclische bedrijfstakken

Dalende conjunctuur
Debiteuren
Decentralisatie
Definitievergelijking
Deflatie
Defleren
Degressief belastingtarief
Degressief inkomstenbelastingtarief
Degressieve belastingheffing
Dekkingspercentage
Demand pull
Demerit goods
Democratisch budgetmechanisme
De Nederlandsche Bank
De Nederlandse Bank
Depreciatie
Depressie
Derde Wereld
Deregulering
Devaluatie
Deviezen
Deviezenvoorraad
Dienstenbalans
Dienstenrekening
Diepte-investering
Differentiatie
Directe belastingen
Directe kredietbeheersing
Directe kredietcontrole
Directe ruil
Disconto
Discontobeleid
Discontopolitiek
Discouraged workers effect
Diversificatie
Dividend
DNB
Doorlopend krediet
Douane-unie
Dow-Jones index
Dow-Jones Industrial average
Draagkrachtbeginsel
Drempelgoed
Drempelinkomen
Dumpen
Dumping
Dutch Treasury Certificates
Duurzame consumptiegoederen
Duurzame goederen
Duurzame groei
Duurzame productiegoederen
Duurzame productiemiddelen