A-B

Aanbodfactoren
Accijns
Afgeleide productiefactor
Afschrijvingen
Alternatief aanwendbaar
Anti-cyclische begrotingspolitiek
Arbeid
Arbeidsinkomensquote
Arbeidsproductiviteit
Asymmetrische informatie
Automatisering
Autonoom
Baisse
Basisinnovaties
Basisjaar
Behoeften
Belastingen
Belastinglek
Besparingen
Bestedingenmethode
Bestedingsaspect van investeringen
Bestedingsevenwicht
Bestedingsinflatie
Bewegingstypen in de macro-economie
Bezettingsgraad
Breedte-investeringen
Bruto binnenlands product
Bruto nationaal product
Bruto toegevoegde waarde
Bruto-investeringen