Doelstelling

De doelstelling van onze website is mensen te voorzien van informatie over schulden150x142_rechter en het geven van tools om de schulden te kunnen aanpakken. Wij beloven echter geen koeien met gouden oren.

Onze doelstellingen zijn:

  1. Mensen te voorzien van informatie om hun Schuldenlast te verminderen.
  2. Het geven van tools om de Schulden te kunnen aanpakken
  3. Mensen bewust te maken met hun Schulden.
  4. Mensen leren te budgetteren
  5. Door het budgetteren mensen leren om hun Schulden zo snel als mogelijk is af te lossen
  6. Tips geven om de kosten omlaag te brengen

[embedplusvideo height=”281″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/cTtWL9N03i8?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=cTtWL9N03i8&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7494″ /]